OGŁOSZENIA
HGSM
Przetarg na docieplenie budynków Barbary

2017-01-04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Zarząd Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach ul. Gliwicka 65 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia budynków zlokalizowanych przy ul. Barbary 5-9 oraz Mikołowskiej 54 w Katowicach.
Specyfikacja zamówienia dostępna jest na stronie www.hgsm.pl - Przetargi
 
Termin składania ofert do dnia 30.01.2017r. do godz. 1430 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gliwickiej 65 w Katowicach pok. Nr 1 parter . Otwarcie ofert w dniu 30.01.2017r. godz. 1600 pok. Nr 17 II piętro.

wróć