OGŁOSZENIA
HGSM
Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

2010-05-26

czytaj więcej


CAŁODOBOWE POGOTOWIE AWARYJNE

2010-02-08

Zmiana numerów telefonów awaryjnych całodobowych.

czytaj więcej


Przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego

2009-11-17

I N F O R M A C J A
dla najemców ubiegających się o przeniesienie prawa własności
lokalu mieszkalnego

czytaj więcej


APEL O SEGREGACJĘ ODPADÓW

2009-06-17

Niniejszym pismem informujemy mieszkańców, iż celem ograniczenia kosztów wywozu nieczystości Spółdzielnia zamówiła pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

czytaj więcej


Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków

2009-05-22

Zwołanie na dzień 04.06.2009r. na godz. 1600 Walnego Zgromadzenia Członków HGSM Katowice

czytaj więcej


Uchwała Rady Miasta Mysłowice - podatek od psów

2009-05-11

czytaj więcej


Przetarg na sprzedaż Podestu Ruchomego

2009-02-13

czytaj więcej


Przetarg nieograniczony termomodernizacja elewacji

2009-01-27

 Przetarg nieograniczony na "Wykonanie termomodernizacji elewacji i dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 3-7A w Katowicach z robotami towarzyszącymi "

czytaj więcej


Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji CO

2009-01-14

 Przetarg nieograniczony na „WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z LIKWIDACJĄ NISKIEJ EMISJI W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W KATOWICACH PRZY UL. NARUTOWICZA 3-7A”
 

czytaj więcej


Otwarcie Filii Banku Spółdzielczego

2009-01-02

Otwarcie Filii Banku Spółdzielczego w Katowicach Katowice-Załęże

czytaj więcej