OGŁOSZENIA
HGSM
Zbiórka przeterminowanych leków i baterii

2011-05-13

Informacja Urzędu Miasta Katowice w sprawie zbiórki przeterminowanych lekarstw i zużytych baterii

czytaj więcej


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW HGSM

2011-05-12

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

czytaj więcej


Informacja o segregacji odpadów

2010-12-09

czytaj więcej


cd. sprawy kanalizacji na oś Ducha

2010-12-07

Stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w sprawie stanu technicznego kanalizacji ogólnospławnej w rejonie oś Ducha oraz Wodociągów Katowice

czytaj więcej


KOMUNIKAT w sprawie zasad doręczania aneksów

2010-11-30

KOMUNIKAT w sprawie zasad doręczania aneksów i innej dokumentacji czynszowej.

czytaj więcej


Interwencja HGSM w sprawie st. techn. kanalizacji

2010-11-24

Interwencja HGSM w sprawie stanu technicznego kanalizacji ogólnospławnej w rejonie oś Ducha  do odpowiedzialnych za tę kanalizacje instytucji.

czytaj więcej


Informacja dt Terenowych Punktów Pomocy Społecznej

2010-10-27

W związku z wdrożeniem przez MOPS w Katowicach Programu Pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych pn. „Siedemdziesiąt  plus”, mający na celu podniesienie jakości życia osób po ukończeniu 70 roku....

czytaj więcej


Ogł. o zakłóceniach w dostawie energii cieplnej

2010-10-27

PEC Katowice  informuje o pracach regulacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci cieplnej, które będą wykonywane w dniu 28.10.2010 roku w godzinach od 9:00 do 12:00 ... czytaj więcej


Informacja dot. przenoszenia praw własności lokali

2010-09-20

I N F O R M A C J A 
w sprawie przenoszenia przez Spółdzielnię praw własności lokali na rzecz najemców w budynkach przejętych przez Spółdzielnię

czytaj więcej


Zaproszenie Zarządu HGSM dla mieszkańców

2010-05-31

Zarząd HGSM zaprasza mieszkańców zainteresowanych problematyką mieszkaniową na konsultacje

czytaj więcej