Dokumenty na Walne Zgromadzenie Członków za rok 2016

1. Porządek obrad

38.76 kB

2. Sprawozdanie Zarządu HGSM za rok 2016

12.95 MB

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016

3.61 MB

4. Sprawozdanie Finansowe HGSM za rok 2016

10.76 MB

5. Opinia Biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2016

1.01 MB

6. Sprawozdanie Komisji Statutowej

769.42 kB

7. Projekty Uchwał objęte porządkiem obrad

94.61 kB

8. Podział działek

390.36 kB

< wróć