Dokumenty na Walne Zgromadzenie Członków za rok 2014

1. Porządek obrad

38.28 kB

2. Sprawozdanie Zarządu HGSM za rok 2014

284.41 kB

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

102.65 kB

4. Sprawozdanie Finansowe HGSM za rok 2014

316.04 kB

5. Opinia Biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2014

2.25 MB

6. Sprawozdanie Komisji Statutowej

51.70 kB

7. Projekty Uchwał objęte porządkiem obrad

78.41 kB

8. List polustracyjny

81.82 kB

< wróć