Dokumenty na Walne Zgromadzenie Członków za rok 2015

1. Porządek obrad

36.68 kB

2. Sprawozdanie Zarządu HGSM za rok 2015

12.98 MB

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

3.13 MB

4. Sprawozdanie Finansowe HGSM za rok 2015

11.18 MB

5. Opinia Biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2015

48.55 kB

6. Sprawozdanie Komisji Statutowej

554.45 kB

7. Projekty Uchwał objęte porządkiem obrad

107.14 kB

8. Działki do zbycia

1.17 MB

< wróć